projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди

PostHeaderIcon Заповеди

PostHeaderIcon Заповед №1479/30.06.2015 г. относно извършване ремонт на външен зид, стреха и покрив и премахване на останки от зидове в имот УПИ ІІ-270 граничащ с УПИ І-268 в кв.25 по плана на гр.Пазарджик

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед №1339/18.06.2015 г. относно премахване "Кабина за продажба на периодичен печат", находяща се върху тротоара при кръстовището на ул. "Княгиня Мария Луиза" с ул. "Патриарх Ефтимий".

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед №1338/18.06.2015 г. относно премахване "Кабина за продажба на периодичен печат", находяща се върху тротоара при кръстовището на ул. "Пловдивска" с ул. "Беласица".

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед №1337/18.06.2015 г. относно премахване "Кабина за продажба на периодичен печат", находяща се върху тротоара при кръстовището на улиците "Васил Левски" и "Никола Ръжанков".

Продължение...

 
Още статии...