projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди

PostHeaderIcon Заповеди

PostHeaderIcon Заповед №1336/18.06.2015 г. относно премахване "Кабина за продажба на периодичен печат", находяща се на северния тротоар ул."Кочо Честименски" в близост до кръстовището с ул."Цар Симеон".

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед № 900/05.05.2015 относно премахване на монтиран павилион пред УПИ VI - 918 за търговия в кв.415с по плана на гр.Пазарджик

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед №754/14.05.2015 г. относно премахване част от сграда находяща се в УПИ Х-36. квартал 455 по плана на гр.Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед №487/10.03.2015 г. относно утвърждаване бюджета на второстепенните разпоредители с бюджет и прилагащи системата на делегирани бюджети за 2015 година

Продължение...

 
Още статии...