projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди

PostHeaderIcon Заповеди

PostHeaderIcon Заповед №360/18.02.2015 г. относно утвърждаване формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детските градини

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед №3198/25.11.2014 г. относно определяне зони за разполагане на преместваеми съоръжения за периода от 01.12.2014 г. до 31.01.2015 г.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед №2966/05.11.2014 г. относно нарастващия брой излезли от употреба моторни превозни средства в гр.Пазарджик - изоставени от собствениците им.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед № 2415/01.10.2014 г. относно изменение на Заповед № 2351/18.09.2014 г. за насрочване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

Продължение...

 
Още статии...