projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди

PostHeaderIcon Заповеди

PostHeaderIcon Заповед № 1357/06.06.2016 г. относно отчуждаване част от поземлен имот с пл. № 593, частна собственост, попадаща в улица с о.т.о.т. 142-143 между квартали 40 и 41 по плана на село Ивайло, с площ на отчуждаваната част 42 кв.м.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед № 1356/06.06.2016 г. относно отчуждаване част от поземлен имот с пл. № 592, частна собственост, попадаща в улица с о.т.о.т. 142-143 между квартали 40 и 41 по плана на село Ивайло, с площ на отчуждаваната част 353 кв.м.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед № 1355/06.06.2016 г. относно отчуждаване част от поземлен имот с пл. № 184, частна собственост, попадаща в улица с о.т.о.т. 43а-43б в квартал 26 по плана на село Добровница, с площ на отчуждаваната част 51,4 кв.м.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед №1090/16.05.2016 г. относно класиране на изпълнител на процедура с предмет и обект: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост и почистване на площта с цел ползване на имота като селскостопанска територия ...

Продължение...

 
Още статии...