projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Работа

PostHeaderIcon Работа

PostHeaderIcon Конкурс за избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Конкурс за избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 /една/ щатна бройка в сектор “Контрол”, отдел „МДТ”, дирекция “БОС”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Покана за изразяване на интерес позиция юрист по проект „Център за социално включване и развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Покана за изразяване на интерес позиция гинеколог по проект „Център за социално включване и развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Покана за изразяване на интерес позиция стоматолог по проект „Център за социално включване и развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

There are no translations available.

Read more...