projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения

PostHeaderIcon Съобщения

PostHeaderIcon Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „АВАРИЙНО ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВА СТЕНА ПО ПОРЕЧИЕ НА РЕКА ТЕЛКИ ДЕРЕ С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАЛИВАНЕТО НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ИНФРАСТРУКТОРИ ОТ НАВОДНЕНИЕ, СЕЛО ....

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно списък на кандидатите, допуснати до конкурс и решаване на тест за длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" - 1 щатна бройка в отдел "Бюджет и отчетност", Дирекция "Бюджет и общинска собственост" към Община Пазарджик

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно списък на допуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 19.10.2016, 11:00 часа в зала ”Архитектурен съвет” на община Пазарджик от подбор на персонал /граждански договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно списък на недопуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор на персонал /граждански договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно списък на допуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 19.10.2016, 11:00 часа в зала ”Архитектурен съвет” на община Пазарджик от подбор на персонал /трудови договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно списък на недопуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор на персонал /трудови договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

Продължение...