projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения

PostHeaderIcon Съобщения

PostHeaderIcon Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно инвестиционно предложение „Изпълнение на тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на с. Овчеполци, общ. Пазарджик”

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно инвестиционно предложение „Изпълнение на тръбен кладенец, който да подмени тръбни кладенци - ТК-3 и ТК-4 от ПС "Мокрище" за водоснабдяване на гр. Пазарджик”

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност на образователни институции в гр. Пазарджик - ОУ "Любен Каравелов", ОУ"Христо Ботев" и Общежитие...

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти".

Продължение...